Om prosjektet

Oslofjorden står overfor historisk forverring av økosystemtilstanden. Samtidig opplever fjorden høy befolkningsvekst og økt bruk av fjord og kystlinje. Det er en økende interessekonflikt mellom kystutvikling og naturvern. For å lette bærekraftig økosystembasert forvaltning av Oslofjorden, har MAREA som mål å evaluere hvordan økosystemregnskapsmetoder kan gi beslutningsstøtte til de ulike planleggingsnivåene i de omstridte, komplekse og dynamiske kyst-marine økosystemene i Oslofjorden.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NIVA, NINA, NMBU, SSB, planleggere på kommune-, vannskille-, fylkes- og myndighetsnivå, vil MAREA støtte Norges første statlig koordinerte Integrerte Plan for Oslofjorden (IPO). Vårt samfunnsmål er å bruke økosystemregnskapsmetoden til å katalysere en "vending av tidevannet" av historisk forringelse av Oslofjorden, og gjenopprette flyten av økosystemtjenester til samfunnet og økonomien.

Rammeverk for naturregnskap og prosjektstruktur